ESTONIAN DRYLAND CUP (EDC) 2019
EESTI ESIMENE KOERTE VEOSPRINDISARI
 Üldjuhend

 1. Võistlus
  1. Estonian Dryland Cup on Eesti veokoeraspordi sprindivõistlussari.
  2. Sarja etapid viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele ja EDC sarja juhendile.
  3. Võistluse eesmärk on populariseerida veokoerasporti.
 2. Võistlussarja kalendriplaan
 3. Etapp

  Etapi nimi

  Toimumisaeg

  Võistluspaik

  1. etapp

  Palivere koertesprint

  P 2. juuni 2019

  Palivere

  2. etapp

  Harku öine koertesprint

  L 17. august 2019

  Harku mets

  3. etapp

  Tallinna koertesprint

  P 15. september 2019

  Ülemiste

  4. etapp

  Koeru koertesprint

  P 6. oktoober 2019

  Koeru

 4. Rajad ja distantsid
  1. Sarja igal etapil on avatud võistlusrada, treeningrada ning lasterada.
  2. Võistlusrada võib olla võistlusklassidele erinev.
  3. Võistlusraja pikkus on 3-5 km.
   1. Kui pool tundi enne esimest starti on õhutemperatuur viludas üle 16°C, lühendatakse rada.
  4. Treeningraja pikkus on 3-5 km ning see ühtib üldjuhul võistlusrajaga.
  5. Lasteraja pikkus on üldjuhul 0,5-1 km.
 5. Stardiajad
  1. Stardiajad on etappide lõikes erinevad. Radade stardiajad avalikustatakse etapi infolehel.
  2. Võistlusraja stardijärjestus põhineb hooaja möödunud etappide summa paremusarvestusel ning esimestena stardivad parema tulemuse saanud võistlejad.
  3. 1. etapi stardijärjekorra koostamisel arvestatakse 2018. aasta hooaja paremusjärjestust.
  4. Üldjuhul on treeningraja stardid peale võistlusstarte.
  5. Üldjuhul on lasteraja stardid peale treeningraja starte.
 6. Võistlus- ja vanuseklassid
  1. Võistlusrajal eristatakse järgnevaid võistlusklasse:
   1. DB – ühe koeraga jalgrattavedu;
   2. DC – ühe koeraga jooksukross;
   3. DS1 – ühe koeraga tõukerattavedu;
   4. DS2 – kahe koeraga tõukerattavedu.
  2. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse koerad tõu järgi, kui ühes tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. OPEN - Avatud klass;
   2. RNB - Põhjamaiste koerte klass.
  3. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DB ja DC sooti, kui tekkivais klassides oleks viis või enam võistlejat:
   1. DBM - mehed;
   2. DBW - naised;
   3. DCM - mehed;
   4. DCW - naised.
  4. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DBM, DBW, DCM, DCW, DS1 vanuseklassiti, kui tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. J – juuniorid (14-18 a);
   2. E – eliit;
   3. V – veteranid (40 või enam a).
  5. Treeningrajal ei eristata võistlusklasse ega koerte tõuge.
  6. Lasterajal eristatakse järgnevaid vanuseklasse:
   1. DCK1 – laste (kuni 9 a) ühe koeraga jooksukross;
   2. DCK2 – laste (10-13 a) ühe koeraga jooksukross.
 7. Registreerimine
  1. Registreerimine sarja etappidele toimub:
   1. Internetis sarja veebilehe drylandestonia.ee kaudu, kasutades pangaülekannet;
   2. Järgmistele etappidele võistluspaigas registreerimise ajal, tasudes arve sularahas.
   3. Samale etapile saab kohapeal registreeruda vaid treeningrajale, tasudes arve sularahas.
  2. Registreerimine internetis
   1. Registreerides internetis tuleb järgida, et ülekannet tehes vastaks ülekantav summa juhendis sätestatule. Valides vale registreerimistoote (1. stardi asemel 2. start), esitatakse lisaarve puudujäävale summale, mida tasumata ei saa startida.
   2. Ülekandele tuleb märkida „EDC19 {Etapi nimi}: {Arve number}“. Arve numbrita saabunud makseid ei aktsepteerita ega tagastata.
  3. Ümberregistreerimine
   1. Ümberregistreerimine toimub e-posti teel aadressile info@drylandestonia.ee kuni võistlusnädala eelse pühapäeva õhtuni 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
   2. Kõrgema starditasuga stardile ümberregistreerudes (nt võistleja 2. start asendub uue võistleja 1. stardiga) tuleb tasuerinevus juurde tasuda, lähtudes hetkeseisu hinnavahest. Lisaarve tasumata jätmisel ei saa startida.
  4. Osavõtust loobumisel mistahes põhjusel stardimaksu ei tagastata.
  5. Sarja etapi ärajäämisel või edasilükkumisel rohkem kui 24 tundi korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (ka sobimatu temperatuur) tagastatakse osavõtutasust 50% kui võistleja esitab vastavasisulise avalduse e-posti aadressile info@drylandestonia.ee võistluse toimumise ajast kahe nädala jooksul.
 8. Osavõtutasud
  1. Starditasu sisaldab suunaviitadega tähistatud rada, tervel hooajal kehtivat võistlusnumbrit, käsitsi või tehnilist ajavõttu, parimate autasustamist ning tulemusega lõpetajale võistluse veebilehelt väljatrükitavat diplomit.
  2. Registreerimine etapi võistlus- ja lasteradadele lõpeb võistlusnädala eelsel pühapäeval 23.59.
  3. Registreerimine etapi treeningrajale lõpeb internetis võistlusnädala eelsel pühapäeval 23.59, kuid jätkub võistluspäeval etapi programmis määratud ajal.
  4. Korraldaja võib pikendada registreerimise kestvust. 
  5. Väljendid:
   1. Esimene start – võistleja esimene start etapil.
   2. Teine start – võistleja teistkordne start etapil, kui võistlejal on registreeritud vähemalt üks esimene start.
   3. Lastestart – lasteraja võistleja start etapil.
   4. Treeningstart – treeningraja läbija start etapil.
  6. Tervele sarjale registreerumise starditasud
  7. €, Terve sari. Kehtivus kuni:

   5.05.19 23:59

   26.05.19 23:59

   Esimene start

   55

   70

   Teine start

   35

   50

   Lastestart

   0

   0

   Treeningstart

   35

   35

  8. Ühele etapile registreerumise starditasud
  9.  Registreerimine etapile internetis või eelneval etapil, €
    (sulgudes etapi number, millele kehtib)

   Registreerimine kohapeal

   Kehtivus kuni

   1) 12.05.19 23:59
   2) 28.07.19 23:59
   3) 25.08.19 23:59
    4) 15.09.19 23:59

   1) 19.05.19 23:59
   2) 4.08.19 23:59
   3) 1.09.19 23:59
    4) 22.09.19 23:59

   1) 26.05.19 23:59
   2) 11.08.19 23:59
   3) 8.09.19 23:59
    4) 29.09.19 23:59

   Etapi programmis määratud registreerimise lõppkellaaeg

   Esimene start

   16

   20

   25

   Ei saa registreeruda

   Teine start

   10

   13

   16

   Ei saa registreeruda

   Lastestart

   0

   Ei saa registreeruda

   Treeningstart

   10

  10. Osaledes Estonian Dryland Weekendil, on viimasele etapile registreerumine 50% soodsam.
   1. Soodustuse saamiseks peab EDC Koeru etapile registreerudes olema tehtud EDW registreering. Soodustuse saamise juhend on etapi registreerimislingil.
 9. Nõuded koertele
  1. Kõik võistlevad koerad peavad olema terved ja eakohaselt vaktsineeritud.
  2. Koera vanus võistluspäeval peab olema vähemalt:
   1. 5 kuud, kui võisteldakse treening- või lasterajal;
   2. 12 kuud, kui võisteldakse võistlusrajal jooksukrossis;
   3. 18 kuud, kui võistledakse võistlusrajal jalgratta- või tõukerattaveos.
  3. Kui võisteldakse RNB koera klassis, peab põhjamaist tõugu koer olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega.
   1. Tõutunnistuseta koerad võistlevad koerte avatud klassis (OPEN).
  4. Iga koeraga võib etapil võistelda võistlusrajal kuni kahel korral.
  5. Koeri ei või etapi ajal vahetada.
  6. Võistluspäeval toimub pisteline koerte kontroll. Korraldaja nõudmisel peab võistluspäeval võistleja esitama koera veterinaarpassi.
 10. Võistlusvarustus
  1. Võistleja peab kandma veovööd, mis on minimaalselt ühe veoliiniga kinnitatud koera veorakmete külge.
  2. Vajadusel saab võistlusvarustuse tellida koos stardi registreerimisega.
  3. Koera veorakmed ei tohi olla ainult ümber kõri.
  4. Startides pimedas peab võistlejal olema töötav pealamp ning soovitatavalt koera veorakmetel ja veoliinil helkurid.
  5. Jalg- ja tõukeratta võistlusklassides on kiivri kandmine kohustulik.
 11. Olulised reeglid
  1. Võistlusel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlusel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid.
  2. Startida tohib ainult oma nime all.
  3. Võistluse alal (sh võistluskeskus ja võistlusrajad) on kohustuslik täita liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muid korraldajapoolseid juhiseid.
 12. Vastutus
  1. Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid.
  2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  3. Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  4. Kui etapi alguses anti võistlejale SportIdent ajavõtukiip, tuleb see/need enne etapi autasustamist tagastada. Kiibi tagastamatajätmisel määratakse ajavõtukiibi eest trahv kuni 150€.
  5. Hooaja stardinumbri kaotamisel saab uue numbri võistluspäeval. Uue numbri saamise tasu on 5€.
 13. Rajamärgised
  1. Rajad tähistatakse IFSS võistlusreeglitele vastavate märgiste ja sarja omamärgistega.
   1. Sinine ruut – liigu otse
   2. Punane ring – vastavalt märgi asukohale tee keskjoone suhtes pööra märgi suunas paremale või vasakule.
   3. Kollane kolmnurk – ohtlikum lõik.
   4. Kahekordne kollane kolmnurk – algab ohtlik ala, mille lõppu tähistab ühekordne punase joonega läbitõmmatud kollane kolmnurk.
   5. Roheline ruut – ajavõtupunkt rajal (mitte stardis ega finišis), kus tuleks liikuda võimalikult raja ääres.
 14. Tulemused ja ajavõtt
  1. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima etapi võistlusraja täielikult ning kandma stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni nähtavalt võistlejanumbrit.
  2. EDC etappidel võetakse aega käsitsi või SportIdent ajavõtusüsteemiga.
  3. Etapi esialgsed tulemused avaldatakse sarja veebilehel esimesel võimalusel.
  4. Etapi klassi esikolmiku tulemused kinnitatakse enne etapi autasustamist. Ülejäänud võistlejate tulemused kinnitatakse võistluspäevast ühe nädala jooksul.
  5. Teateid võimalikest vigadest finišiprotokollis mitteesikolmikute kohta võetakse vastu kuni võistluspäeva õhtuni meiliaadressil info@drylandestonia.ee.
  6. Hooaja tulemusi uuendatakse peale igat etappi ühe nädala jooksul. Hooaja viimasel etapil uuendatakse hooaja tulemused enne hooaja autasustamist.
  7. Tulemuse vaidlustamine
   1. Võistlustulemust saab vaidlustada, esitades etapi kohtunikule vastavasisulise paberkandjal avalduse. Vaidlustamise tasu on 50€, mis tuleb tasuda etapi korraldajale, ning mis tagastatakse üksnes vaidlustuse rahuldamise korral.
   2. Etapi tulemuse saab vaidlustada ühe tunni jooksul pärast finiššeerimist.
  8. Kui osaletakse EDC Koeru etapil ning Estonian Dryland Weekendil samaaegselt, läheb Koeru EDW start kirja mõlemal võistlusel.
 15. Paremusjärjestus
  1. Iga võistleja kogub lõpetatud etapi eest punkte.
  2. Kui võistleja stardib samas klassis mitu korda, lisatakse punktitabelisse vaid kõrgem punktisumma.
  3. Sarja koondtulemuse saamiseks peab võistleja osalema vähemalt kolmel etapil neljast.
  4. Punkte jagatakse eraldi järgmistes võistlusklassides: DB, DC, DS1, DS2, DCK1, DCK2.
  5. Avatud lisaklasse (mehed, naised; veteranid, juuniorid; RNB, OPEN) ei eristata punktitabelis.
  6. Etapil esimesele kohale tulnud võistleja saab 100 punkti. Iga järgmine võistleja saab 90% kohavõrra parema võistleja kohapunktidest ümardatuna täisarvuks.
 16. Autasustamine
  1. Igal etapil toimub autasustamistseremoonia peale võistlejate finiššeerimist.
  2. Medali ja auhinnaga autasustatakse DB, DC, DS1, DS2, DCK1, DCK2 arvestuses esikolmikuid.
  3. Sarja viimasel etapil autasustatakse sarja parimaid koondtulemuses võistlus- ja lasteraja võistlusklassides DB, DC, DS1, DS2, DCK1, DCK2.
 17. Muu info
  1. Etapi kohalejõudmise, parkimise jm oluline info on lisatud etapi infolehele sarja kodulehel.
  2. Kõik info on leitav sarja veebilehelt drylandestonia.ee.
  3. Peakorraldaja võib teha vajadusel võistlusreeglites muudatusi.
 18. Võistleja privaatsus
  1. Võistleja kohustu esitama registreerimisel õiged andmed.
  2. Andmeid domeenidelt drylandestonia.ee, edc.ee ja spordicom.ee ning nende alamdomeenidelt haldab ja turvab Spordicom MTÜ.
  3. Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.
  4. Andmeid säilitatakse turvatult tähtajatult.
  5. Võistleja minimaalsed andmed lisatakse avalikesse stardi- ja finišiprotokollidesse.
  6. Võistleja võib esitada taotluse enda andmete kustutamiseks.
   1. Kustutamistaotlust kontrollitakse ühe kuu jooksul.
   2. Kustutamistaotluses tuleb ennast identifitseerida.
   3. Isikuandmete kustutamisel jäävad alles stardi- ja finišiprotokollides leiduvad andmed.
   4. Isikuandmete kustutamisel tühistuvad kõik järgnevate võistluste registreeringud. Registreerimistasusid, mida ei kasutata, ei tagastata.
 19. Peakorraldaja
  1. Sarja peakorraldaja on Spordicom MTÜ, spordicom.ee, info@spordicom.ee, info@drylandestonia.ee.
  2. Peakorraldaja esindaja: Erik Kangilaski, erik.kangilaski@spordicom.ee.