ESTONIAN DRYLAND CUP (EDC) 2018
EESTI ESIMENE KOERTE VEOSPORDI VÕISTLUSSARI
Üldjuhend

1. Võistlus

1.1. Estonian Dryland Cup on üleeestiline koerte veospordi võistlussari.

1.2. EDC etapid viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele ja EDC sarja juhenditele.

1.3. Võistluse eesmärk on populariseerida koerte veosporti.

2. Võistlussarja kalendriplaan

Etapp

Etapi nimi

Toimumisaeg

Võistluspaik

1. etapp

Keila

Laupäev, 12. mai 2018

Keila terviserada

2. etapp

Viljandi ööetapp

Laupäev õhtu ja pühapäeva öö, 18.-19. august 2018

Ruunaraipe luited

3. etapp

Ebavere

Pühapäev, 16. september 2018

Ebavere terviserajad

 

3. Distantsid

3.1. EDC igal etapil on avatud tavarada, ajavõtuta rada ning klassidele DCK lasterada.

3.2. Tavaraja distants on vahemikus 3-8 km ning see ühtib üldjuhul ajavõtuta rajaga.

3.3. DCK klasside lastejooksu raja pikkuseks on üldjuhul 450-1000m.

4. Stardiajad

4.1. Stardiajad on etappide lõikes erinevad ja need avalikustatakse etapijuhendites.

4.2. Stardijärjestus põhineb tulemusarvestusel ning esimesena stardivad eelmistel võistlustel parema tulemuse saanud võistlejad.
4.2.1 1. etapi stardijärjekorra koostamisel on arvestuses 2017. aasta Palivere EDC pilootetapi tulemused.

4.3. Lastestardid on võistlusel üldjuhul viimasena.

5. Registreerimine ja osavõtutasud

5.1. Registreerimine EDC etappidele (va. registreerimine ajavõtuta rajale ka kohapeal) toimub ainult internetis sarja veebilehe ning portaali Raceinfo kaudu: edc.ee, raceinfo.eu.

5.2. Stardimaks sisaldab tähistatud rada, võistlusnumbrit, ajavõttu (v.a ajavõtuta rajal), teenindust finišis, parimate autasustamist ning tulemusega lõpetajatele internetist väljatrükitavat diplomit.

5.3. Ümberregistreerimine toimub e-posti teel info@edc.ee kuni võistlusnädala eelse pühapäeva õhtuni kell 23:59. Stardipaigas ümberregistreerimist ei toimu.

5.4. Võistluspäeval stardipaigas saab registreerida end võistlema vaid ajavõtuta rajale. Registreerimine lõpeb 30 minutit enne esimest starti.

5.5. Osavõtust loobumisel stardimaksu ei tagastata.

5.6. EDC etapi ärajäämisel või edasilükkumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (ka sobimatu temperatuuri tõttu ärajäänud võistlused) tagastatakse võistleja avalduse alusel 50% osavõtutasust.

5.7. Sarjale ja etappidele registreerimise osavõtutasud. Registreerimine võistlusradadele lõpeb võistlusnädala esmaspäeval 00:00.

 

Tervele sarjale registreerimine

Registreerimine etapile
(sulgudes etapi number, millele kehtib)

Registreerimine kohapeal

Kehtivus kuni

30.04.18 00:00

1) 30.04.18 00:00
2) 6.08.18 00:00
3) 3.09.18 00:00

1) 7.05.18 00:00
2) 13.08.18 00:00
3) 10.09.18 00:00

pool tundi enne esimest starti

Esimene start

48

16

25

-

Teine start

30

10

15

-

Lastestart

0

0

0

-

Avatud rada

30

10

13

15 (sularahamakse)

 

6. Olulised reeglid

6.1. Võistlustel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid. Täpsem info Eesti dopinguvastasest tegevustest on leitav siit ning dopinguvastased reeglid siit.

6.2. Startida tohib ainult oma nime all.

6.3. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima võistlusraja täielikult.

6.4. Kiivri kandmine on DB ja DS klassides kohustuslik.

6.5. Liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muude korraldajapoolsete juhiste täitmine on kohustuslik.

6.6. Reeglite rikkumise tuvastamise aluseks on muuhulgas ürituse videosalvestus või fotod.

7. Vastutus

7.1. Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid.

7.2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.

7.3. Kõik alla 18-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.

8. Tulemuste arvestamine

8.1. Tulemuse saamiseks peab osavõtja stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni kandma nähtavalt stardinumbrit.

8.2. Riidest võistlusnumber ning ka kiip (kui toimub elektrooniline ajavõtt) tuleb finišis koheselt tagastada.
8.2.1 Riidest võistlusnumbri tagastamatajätnud võistleja tulemus võidakse tühistada ning määrata tagasisaamata jäänud numbri eest trahvi kuni 30€.
8.2.2 Kiibi tagastamatajätnud võistleja tulemus võidakse tühistada ning määrata tagasisaamata jäänud kiibi eest trahvi kuni 150€.

8.3. Iga etapi esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäeva jooksul internetis aadressil: edc.ee
8.3.1. Esikolmikute lõplikud tulemused kinnitatakse enne autasustamist.

8.4. Teateid võimalike vigade parandamiseks etapi finišiprotokollis võetakse vastu võistluspäeva õhtuni meiliaadressil info@edc.ee.

8.5. Igal võistleja kogub lõpetatud etapi eest punktis 8.9. väljatoodud hulgal punkte.

8.6. Sarja koondtulemuse saamiseks peab võistleja osalema kõigil etappidel.

8.7. Punkte jagatakse eraldi järgmistes võistlusklassides: DS1, DS2, DBM, DBW, DCM, DCW, DCK1, DCK2, DCK3.

8.8. Avatud lisaklasse (veteranid, juuniorid; RNB, OPEN) ei eristata punktitabelis.

8.9. Etapil esimesele kohale tulnud võistleja saab 100 punkti. Järgmine võistleja saab 90% punktidest, mille saab kohavõrra parem võistleja. Punktide tabel on järgnev:

1 = 100 punkti

11 = 35 punkti

21 = 12 punkti

2 = 90 punkti

12 = 31 punkti

22 = 11 punkti

3 = 81 punkti

13 = 28 punkti

23 = 10 punkti

4 = 73 punkti

14 = 25 punkti

24 = 9 punkti

5 = 66 punkti

15 = 23 punkti

25 = 8 punkti

6 = 59 punkti

16 = 21 punkti

26 = 7 punkti

7 = 53 punkti

17 = 19 punkti

27 = 6 punkti

8 = 48 punkti

18 = 17 punkti

28 = 6 punkti

9 = 43 punkti

19 = 15 punkti

29 = 5 punkti

10 = 39 punkti

20 = 14 punkti

30 = 5 punkti

 

9. Võistlus- ja vanuseklassid.

9.1. Võistlusel eristatakse järgnevaid klasse:
9.1.1. DBM – ühe koeraga jalgrattavedu (mehed).
9.1.2. DBW – ühe koeraga jalgrattavedu (naised).
9.1.3. DCM – ühe koeraga jooksukross (mehed).
9.1.4. DCW – ühe koeraga jooksukross (naised).
9.1.5. DS1 – ühe koeraga tõukerattavedu.
9.1.6. DS2 – kahe koera tõukerattavedu.
9.1.7. DCK1 – laste ühe koeraga jooksukross (kuni 7a.).
9.1.8. DCK2 – laste ühe koeraga jooksukross (8-10a.).
9.1.9. DCK3 – laste ühe koeraga jooksukross (11-13a.).
9.1.10. TRAINING – ajavõtuta treeningrada.

9.2. Võistlusetapil eraldatakse koerad tõu järgi kui ühes tekkivas klassis on viis või enam võistlejat:
9.2.1. Avatud klass;
9.2.2. Põhjamaiste koerte klass.

9.3. Võistlusetapil eraldatakse võistlejad võistlusklassides DB, DS1 ja DC vanuseklassiti, kui tekkivas klassis on viis või enam võistlejat:
9.3.1. Juuniorid (14-18a.).
9.3.2. Eliit (19-39a.).
9.3.3. Veteranid (40+ a.).

9.4. Võistlusetapil võidakse avada lisaks DSJ1 klass, kui selles osaleb viis või enam võistlejat.

10. Autasustamine

10.1. Igal etapil toimub autasustamistseremoonia.

10.2. Autasustatakse kõigi võistlusklasside esikolmikuid, mis võistlusel avatakse.
10.2.1. Erandkorras võib korraldusmeeskond otsustada autasustada ka võistlusklasse, mida ei avatud, kuid seda vaid esikoha autasustamisega.

10.3. Sarja viimasel etapil autasustakse sarja koondtulemustega parimaid avatud võistlusklassides.

11. Muu info:

11.1. Kohalejõudmise, parkimise, majutuse jm. oluline info on lisatud etappide infoblokki võistluse kodulehel ning etapi lehel olevasse võistlusinfo bülletääni.

11.2. Kõik info on leitav veebilehelt edc.ee.

11.3. Peakorraldaja võib vajadusel teha võistlusreeglites muudatusi.

12. Võistleja privaatsus

12.1. Võistleja kohustab esitama registreerimiseks õiged andmed.

12.2. Andmeid veebilehtedelt edc.ee ning võistlusinfoportaalist Raceinfo haldab ning turvab Spordicom MTÜ.

12.3. Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning tulevaste võistluste tutvustamisel emailide saatmiseks.

12.4. Andmeid säilitatakse tähtajatult turvatult.

12.5. Järgmised andmestiku osad avalikustatakse: nimi, riik, sugu, klubikuuluvus, vanuseklass, võistlevate koerte nimed, tulemused sarjas.

12.6. Võistleja võib esitada taotluse enda andmete kustutamiseks.
12.6.1. Kustutamistaotlust kontrollitakse ühe nädala jooksul.
12.6.2. Kustutamistaotluses tuleb ennast identifitseerida, lisades enda passi skanneeringu.
12.6.3. Isikuandmete kustutamisel jäävad isikuandmed alles tulemuste lehtedele.
12.6.4. Isikuandmete kustutamisel tühistuvad kõik järgnevate võistluste registreeringud. Registreerimis-tasusid, mida ei kasutata, ei tagastata.

14. Peakorraldaja:

14.1 EDC veokoerte võistlussarja peakorraldaja on Spordicom MTÜ, spordicom.ee, info@spordicom.ee.

14.2. Peakorraldaja esindaja: Erik Kangilaski, telefon: (+372) 5841 6043, e-post: erik.kangilaski@gmail.com.