ESTONIAN DRYLAND WEEKEND (EDW) 2019
IFSS maailmakarikasarja planeeritav etapp
Üldjuhend

 1. Võistlus
  1. Estonian Dryland Weekend on rahvusvaheline veokoeraspordi sprindivõistlus.
  2. Võistlus viiakse läbi vastavalt IFSS võistlusreeglitele ja EDW juhendile.
  3. Võistluse eesmärk on populariseerida veokoerasporti.
 2. Võistluse etappide kalendriplaan
  1. Võistlus on kolmepäevane ning neljaetapiline. Võistlusarvestusse tulemuse saamiseks tuleb lõpetada kõik etapid.

Etapp

Võistluspaik

Raja pikkus

Toimumisaeg

Tüüp

1

Ebavere

4 km

R 4. Oktoober 2019 16:00

sprint

2

Tamsalu

4 km

L 5. Oktoober 2019 10:00

sprint

3

Tamsalu

3.9 km

L 5. Oktoober 2019 20:00

öösprint

4

Koeru

4.5 km

P 6. Oktoober 2019 12:00

sprint

 1. Programm

 

4. oktoober 2018: 1. etapp

 

12:00-15:00

Võistlusrada avatud

 

13:00-20:00

Võistluskeskus avatud

 

14:00-15:00

Numbrite väljastamine

Treeningrajale registreerimine

 

14:00-15:15

Veterinaarkontroll

 

15:30

Avamine

Klubide esindajate koosolek

 

17:00

Võistlusraja stardid

 

 

Treeningraja stardid

5. oktoober 2018: 2. etapp

 

7:00-9:00

Võistlusrada avatud

 

8:00-13:30

Võistluskeskus avatud

 

8:30-9:00

Treeningrajale registreerimine

 

9:00

Etapi avamine

Klubide esindajate koosolek

 

10:00

Võistlusraja stardid

 

 

Treeningraja stardid

 

 

Lasteraja stardid

 

13:00-15:00

Lõunasöök

5. oktoober 2018: 3. etapp

 

17:00-19:00

Võistlusrada avatud

 

17:30-22:00

Võistluskeskus avatud

 

18:00-18:30

Treeningrajale registreerimine

 

18:30

Klubide esindajate koosolek

 

18:30-20:30

Õhtusöök

 

19:00

Treeningraja stardid

 

20:00

Võistlusraja stardid

6. oktoober 2018: 4. etapp

 

8:00-10:00

Võistlusrada avatud

 

9:00-17:00

Võistluskeskus avatud

 

10:00-10:30

Treeningrajale registreerimine

 

10:30

Etapi avamine

Klubide esindajate koosolek

 

12:00

Võistlusraja stardid

 

 

Lastestardid

 

 

Treeningraja stardid

ca

16:00

Autasustamine

 1. Rajad ja distantsid
  1. Võistlusel on avatud võistlusrada, treeningrada ning lasterada.
  2. Võistlusrada võib olla võistlusklassidele erinev.
  3. Võistlusraja pikkus on 3.8-4.5 km.
   1. Kohtuniku otsusel võib rada lühendada kõrge temperatuuri korral.
  4. Treeningraja pikkus on 3.8-4.5 km ning see ühtib üldjuhul võistlusrajaga.
  5. Lasteraja pikkus on üldjuhul 0,5-1 km.
 2. Stardiajad
  1. Stardiajad avalikustatakse võistluse infolehel.
  2. Võistlusraja stardijärjestus põhineb hetkeseisu paremusarvestusel ning esimestena stardivad parema tulemuse saanud võistlejad.
  3. 1.  etapi stardijärjekord järjestatakse EDC 2019. hooaja tulemuste põhjal, ülejäänud osalejate järjekord loositakse.
  4. Treeningrada
   1. Üldjuhul on treeningraja stardid peale võistlusstarte.
  5. Lasterada
   1. Lasteraja stardid on 2. ja 4. etapil. Esimesel võistluspäeval ega ööstarti lastele ei ole.
 3. Võistlus- ja vanuseklassid
  1. Võistlusrajal eristatakse järgnevaid klasse:
   1. DBM – jalgrattavedu (mehed);
   2. DBW – jalgrattavedu (naised);
   3. DCM – koerakross (mehed);
   4. DCW – koerakross (naised);
   5. DS1 – ühe koeraga tõukerattavedu;
   6. DS2 – kahe koeraga tõukerattavedu;
   7. DR4 – kolme kuni nelja koeraga käruvedu.
  2. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse koerad tõu järgi, kui ühes tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. OPEN - Avatud klass;
   2. RNB - Põhjamaiste koerte klass.
  3. Võistlusetapi võistlusrajal eraldatakse võistlejad võistlusklassides DBM, DBW, DCM, DCW, DS1 vanuseklassiti, kui tekkivas klassis oleks viis või enam võistlejat:
   1. J – juuniorid (14-18 a; DB 16-18 a);
   2. E – eliit;
   3. V – veteranid (40 ja enam a).
  4. Treeningrajal ei eristata võistlusklasse ega koerte tõuge.
  5. Lasterajal eristatakse järgnevaid klasse:
   1. DCK1 – laste (kuni 7 a) ühe koeraga jooksukross;
   2. DCK2 – laste (8-10 a) ühe koeraga jooksukross;
   3. DCK3 – laste (11-13 a) ühe koeraga jooksukross.
 4. Registreerimine
  1. Registreerimine sarja etappidele toimub:
   1. Internetis võistluse veebilehe drylandestonia.ee kaudu, kasutades pangaülekannet;
   2. EDC 2019. aasta etappide võistluspaigus registreerimise ajal, tasudes arve sularahas.
  2. Registreerimine internetis
   1. Registreerides internetis tuleb järgida, et ülekannet tehes vastaks ülekantav summa juhendis sätestatule. Valides vale registreerimistoote (1. stardi asemel 2. start), esitatakse lisaarve puudujäävale summale, mida tasumata ei saa startida.
   2. Ülekandele tuleb märkida „EDW19: {Arve number}“. Arve numbrita saabunud makseid ei aktsepteerita.
   3. Ülekanne tuleb sooritada vahetult pärast registreerimist. Arvel märgitud maksetähtajast hiljem saabunud makseid ei aktsepteerita.
  3. Ümberregistreerimine
   1. Ümberregistreerimine toimub e-posti teel aadressile info@drylandestonia.ee kuni võistlusnädala eelse pühapäeva õhtuni 23.59. Hiljem ümberregistreerimist ei toimu.
   2. Kõrgema starditasuga stardile ümberregistreerudes (nt võistleja 2. start asendub uue võistleja 1. stardiga) tuleb tasuerinevus juurde tasuda, lähtudes hetkeseisu hinnavahest. Lisaarve tasumata jätmisel ei saa startida.
  4. Iga võistleja saab võistelda kuni kahes erinevas võistlusklassis.
  5. Osavõtust loobumisel mistahes põhjusel stardimaksu ei tagastata.
  6. Võistluse ärajäämisel või edasilükkumisel rohkem kui 72 tundi korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (ka sobimatu temperatuur) tagastatakse ühe kuu jooksul võistluse toimumise ajast osavõtutasust 50%, kui võistleja esitab vastavasisulise avalduse ühe nädala jooksul peale võistlust e-posti aadressile info@drylandestonia.ee.
 5. Osavõtutasud
  1. Starditasu sisaldab suunaviitadega tähistatud rada, võistlusnumbrit, ajavõttu, parimate autasustamist ning tulemusega lõpetajale võistluse veebilehelt väljatrükitavat diplomit.
  2. Registreerimine etapi võistlus- ja lasteradadele lõpeb võistlusnädala teisipäeval 12:00.
  3. Registreerimine etapi treeningrajale lõpeb internetis võistlusnädala teisipäeval 12:00, kuid jätkub võistluspäevadel programmis määratud ajal.
  4. Väljendid:
   1. Esimene start – võistleja esimene registreerimine tervele võistlusele.
   2. Teine start – võistleja teiskordne start tervel võistlusel, kui on registreeritud vähemalt üks esimene start.
   3. Lastestart – lasteraja võistleja start tervel võistlusel.
   4. Treeningstart – treeningraja läbija start võistlusel.
    1. Treeningraja starte väljastatakse 1 etapi kaupa välja arvatud kui valitakse treeningraja kõik etapid.
  5. Registreerumise starditasud

   Registreerimine etapile internetis või EDC etapil. Hinnad eurodes.

  Registreerimine kohapeal

  Kehtivus kuni

  27.08.19 0:00

  10.09.19 0:00

  24.09.19 0:00

  1.10.19 12:00

  Vastavalt programmile

  Esimene start

  40

  50

  60

  90

  Ei saa registreeruda

  Teine start

  30

  40

  50

  70

  Ei saa registreeruda

  Lastestart

  5

  7

  10

  20

  Ei saa registreeruda

  Avatud rada kõik etapid

  20

  30

  35

  40

  Ei saa registreeruda

  Avatud raja 1 etapp

  7

  10

  10

  10

  10

  1. Registreerumine Estonian Dryland Cupi Koeru etapile on Estonian Dryland Weekil võisteldes 50% soodsam.
   1. Soodustuse saamiseks tuleb samaaegselt registreerida EDC ja EDW võistlustel osalemine.
 6. Nõuded koertele
  1. Kõik võistlevad koerad peavad olema terved ja eakohaselt vaktsineeritud.
  2. Koera vanus võistluspäeval peab olema vähemalt:
   1. 5 kuud, kui võisteldakse treening- või lasterajal;
   2. 12 kuud, kui võisteldakse võistlusrajal jooksukrossis;
   3. 18 kuud, kui võistledakse võistlusrajal käru-, jalgratta- või tõukerattaveos.
  3. Kui võisteldakse RNB koera klassis, peab põhjamaist tõugu koer olema FCI / Eesti Kennelliidus registreeritud tõutunnistusega.
   1. Tõutunnistuseta koerad võistlevad koerte avatud klassis (OPEN).
  4. Iga koeraga võib etapil võistelda võistlusrajal kuni kahel stardis .
  5. Koeri ei või võistluse ajal vahetada.
  6. Võistluspäevil toimub koerte kontroll. Korraldaja nõudmisel peab võistluspäevil võistleja esitama koera veterinaarpassi.
 7. Võistlusvarustus
  1. Võistleja veovarustus peab vastama IFSS rahvusvahelistele võistlusreeglitele.
  2. Vajadusel saab võistlusvarustuse tellida koos stardi registreerimisega.
  3. Startides pimedas, peab võistlejal olema töötav pealamp ning soovitatavalt koera veorakmetel ja veoliinil helkurid.
  4. Jalg- ja tõukerattaveo võistlusklassides on kiivri kandmine kohustulik.
 8. Olulised reeglid
  1. Võistlusel osalejad peavad pidama lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlusel kehtivad Eesti dopinguvastased reeglid.
  2. Startida tohib ainult oma nime all.
  3. Võistluse alal (sh võistluskeskus ja võistlusrajad) on kohustuslik täita liikluseeskirjade, liiklusreguleerijate, liiklusmärkide, viitade ja muid korraldajapoolseid nõudeid ja juhiseid.
   1. Ilma reguleerija korralduseta ei tohi sõita haljasalale või muule alale väljaspool teid.
 9. Vastutus
  1. Iga osavõtja kinnitab osalemisega, et vastutab ise oma ja enda koera või koerte tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistamise eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi ja IFSS võistlusreeglistiku nõudeid.
  2. Iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes.
  3. Kõik alaealised osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel.
  4. Kui võistluse alguses anti võistlejale riidest võistlejanumber ning/või SportIdent ajavõtukiip, tuleb see/need enne võistluse autasustamist tagastada.
   1. Võistlejanumbri tagastamatajärgmisel määratakse numbri eest trahv kuni 50€.
   2. Kiibi tagastamatajätmisel määratakse ajavõtukiibi eest trahv kuni 150€.
 10. Rajamärgised
  1. Rajad tähistatakse IFSS võistlusreeglitele vastavate märgiste ja võistluse omamärgistega.
   1. Sinine ruut – liigu otse
   2. Punane ring – vastavalt märgi asukohale tee keskjoone suhtes pööra märgi suunas paremale või vasakule.
   3. Kollane kolmnurk – ohtlikum lõik.
   4. Kahekordne kollane kolmnurk – algab ohtlik ala, mille lõppu tähistab ühekordne punase joonega läbitõmmatud kollane kolmnurk.
   5. Roheline ruut – ajavõtupunkt rajal (mitte stardis ega finišis), kus tuleks liikuda võimalikult raja ääres.
 11. Tulemused ja ajavõtt
  1. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima etapi võistlusraja täielikult ning kandma stardikoridori sisenemisest kuni finišijoone ületamiseni nähtavalt võistlejanumbrit.
  2. EDW etappidel võetakse aega SportIdent ajavõtusüsteemiga.
  3. Etapi ja võistluse esialgsed tulemused avaldatakse võistluse veebilehel esimesel võimalusel.
  4. Võistluse tulemuse saamiseks peab läbima kõikide toimuvate etappide rajad täielikult.
  5. Võistluse klassi esikolmiku tulemused kinnitatakse enne autasustamist. Ülejäänud võistlejate tulemused kinnitatakse võistluspäevast ühe nädala jooksul.
  6. Teateid võimalikest vigadest finišiprotokollis mitteesikolmikute kohta võetakse vastu kuni etapi võistluspäeva õhtuni meiliaadressil info@drylandestonia.ee.
 12. Autasustamine
  1. Autasustamine toimub peale 4. etapi võistlejate finiššeerimist vastavalt programmile.
  2. Autasustatakse võistlusel avatud võistlus- ja lasteraja võistlusklasside esikolmikuid.
  3. Etappide parimaid ei autasustata.
 13. Muu info
  1. Etapi kohalejõudmise, majutuse, parkimise jm oluline info on lisatud etapi infolehele sarja kodulehel.
  2. Kõik info on leitav sarja veebilehelt drylandestonia.ee.
  3. Peakorraldaja võib teha vajadusel võistlusreeglites muudatusi.
 14. Võistleja privaatsus
  1. Võistleja kohustu esitama registreerimisel õiged andmed.
  2. Andmeid domeenidelt drylandestonia.ee, edc.ee ja spordicom.ee ning nende alamdomeenidelt haldab ja turvab Spordicom MTÜ.
  3. Esitatud andmeid kasutatakse võistluse korraldamisel ning info e-kirjade saatmisel.
  4. Andmeid säilitatakse turvatult tähtajatult.
  5. Võistleja minimaalsed andmed lisatakse avalikesse stardi- ja finišiprotokollidesse.
  6. Võistleja võib esitada taotluse enda andmete kustutamiseks.
   1. Kustutamistaotlust kontrollitakse ühe kuu jooksul.
   2. Kustutamistaotluses tuleb ennast identifitseerida.
   3. Isikuandmete kustutamisel jäävad alles stardi- ja finišiprotokollides leiduvad andmed.
   4. Isikuandmete kustutamisel tühistuvad kõik järgnevate võistluste registreeringud. Registreerimistasusid, mida ei kasutata, ei tagastata.
 15. Peakorraldaja
  1. Sarja peakorraldaja on Spordicom MTÜ, spordicom.ee, info@spordicom.ee, info@drylandestonia.ee.
  2. Peakorraldaja esindaja: Erik Kangilaski, erik.kangilaski@spordicom.ee.